Referensarbeten

Restaurering av riksvapen Restaurering av riksvapen Nymålad fasad Renovering av smidesstaket Restaurering av limfärgmålningar Bengt och Malena Fältindelade väggar med streckdragna lister Fältindelade väggar med streckdragna lister Ekådring Bronsimitering Renovering av plåttak, Rudolf Renovering av plåttak, Rudolf Fönstermålning, Jonas Restaurering av målningar Restaurering av målningar Restaurering av målningar Restaurering av målningar Restaurering av målningar Restaurering av målningar Reparation av pappsända väggar och tapet. Reparation av pappsända väggar och tapet. Mäster i egen hög person, Rudolf Kompassros till ett tak Kompassros till ett tak Kompassros till ett tak Kompassros till ett tak Dekorationsmålning Dekorationsmålning Restaurering av takmålningar Restaurering av takmålningar Restaurering av takmålningar Förgyllning Förgyllning Förgyllning Renovering i blått, linoljefärg, pappspända väggar och handtryckttapet i fyrkantiga ark Renovering i blått, linoljefärg, pappspända väggar och handtryckttapet i fyrkantiga ark Jonas skrapar ner kalk och hittar målningar Jonas skrapar ner kalk och hittar målningar Jonas skrapar ner kalk och hittar målningar Dekormålning i ett lusthus Dekormålning i ett lusthus Dekormålning i ett lusthus