Målerifirma i Skåne och Blekinge

Målarmästare Scharfe AB ägs och drivs av Bengt Scharfe. Företaget startades i mitten av 1960-talet av Bengts far Rudolf Scharfe och är idag en väletablerad målerifirma i Skåne och Blekinge. Bengt började arbeta i företaget 1990 och tog över 2002 när Rudolf gick in pension. I dag arbetar två personer i företaget.

När det gäller "vanligt" måleriarbete är våra kunder i första hand privatpersoner. På byggnadsvårdssidan är två av våra större kunder Statens Fastighetsverk och Svenska Kyrkan. Goda referenser finns - välkommen att kontakta oss!

Något som borgar för att vi har gedigen kunskap inom gammaldags måleri är att vi uppfyller kriterierna för medlemskap i BEVIS, som är ett lokalt nätverk av företag i Skåne som arbetar med byggnadsvård.

Ett av syftena med BEVIS är att underlätta för fastighetsägare att hitta företag med de specialkompetenser som krävs. BEVIS vill också verka för att sprida kunskap om traditionella material och metoder.

BEVIS - Byggnadsvård i Skåne www.bevis.nu